dilluns, 17 de març del 2008

un bon tutorial de moviemaker

diumenge, 9 de març del 2008

això si que és una eina! Neokinok.tv

enooorme pàgina on es parla de com es pot fer TV de moltes maneres, amb moltes eines i moltes idees.
a més, amb un apartat tecnològic importantíssim: cal visitar-la!

http://www.neokinok.tv/
diumenge, 10 de febrer del 2008

article de la wikiversity sobre "media literacy"

doncs aixó.
molt interessant l'apartat sobre el que no ha de ser la "media literacy" i com no s'han de fer servir les "media" en l'ensenyament:

http://en.wikiversity.org/wiki/Media_literacy

i a l'apartat 5: per a què l'alfabetització? doncs per a incentivar la creativitat, la vocació i el pensament crític.
encara que la perspectiva sigui molt USA, hi ha elementsd i eines que són molt interessants i propostes i resultats a tenir en compte!

alfabetització en "media" a l'europea

finalment!
la resposta europea -o sigui de la comunitat europea- a tot el moviment sobre "media literacy" d'Estats Units:

http://ecml.pc.unicatt.it/english/documents/guidelinesMediaLiteracy.htm

és una pàgina institucional, però ja és alguna cosa...

tot i que l'invent va començar el 2004 i elvan finalitzar -sense continuitat- el gener del 2006.

teaching film, television and media

una pàgina americana on hi ha una quantitat increïble d'informació sobre del desnvolupament d'un curriculum del que indica el seu títol: mirada cítica -pero gens teòrica- als "media" i la seva "literacy":

http://www.tc.umn.edu/~rbeach/teachingmedia/index.htm

a tenir en compte: quantitats importants d'enllaços i continguts extres en l'interior dels documents i de l'estructura de desplegament!

la pisarra digital

atenció al video: funcions i aprofitament de les pisarres digitals i les pisarres digitals portàtils:

dilluns, 29 de gener del 2007